Tag Archives: LOMO

[IMG] 旧旅程-郎德。

01. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,20050903125840.jpg[/img] 02. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,20050903125911.jpg[/img] 03. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,20050903125929.jpg[/img] 04. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313353.jpg[/img] 05. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,200509031302.jpg[/img] 06. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313029.jpg[/img] 07. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,200509031310.jpg[/img] 08. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313136.jpg[/img] 09. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313236.jpg[/img] 10. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313313.jpg[/img] 11. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/3/7/finger_blue,2005090313532.jpg[/img] | PHOTO | 12 MAY.2005 | GuiZhou |

Posted in Photo | Tagged , , | 6 Comments

[IMG] 旧旅程-青岩。

我希望的是每一天都有新浪漫,不与谁同享。而旧旅程要蒙尘了,在很没mood的一天拿出来晾。风吹上身,翻翻五月的几张记忆。空中客机攀爬下落,在陌生贵州,我已不再是那个我。从那一天起。 01. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/2/finger_blue,200509022154.jpg[/img] 02. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090214425.jpg[/img] 03. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215317.jpg[/img] 04. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215427.jpg[/img] 05. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,200509021553.jpg[/img] 06. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215537.jpg[/img] 07. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,200509021570.jpg[/img] 08. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215738.jpg[/img] 09. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,200509021589.jpg[/img] 10. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215840.jpg[/img] 11. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/1/finger_blue,2005090215910.jpg[/img] 12. [img]http://images.blogcn.com/2005/9/2/2/finger_blue,200509022052.jpg[/img] | PHOTO | 11 MAY.2005 | GuiZhou |

Posted in Photo | Tagged , , | 8 Comments

摄影私。

[b]关于朋友[/b] 在一盒用五颜六色糖果纸包着的巧克力里,我始终无法摆脱某种隐秘色彩的纠结。在这里,如果一切能用图片代替说话,透过一张张面孔去依稀辨认那些人的身份、性别、情绪、皮肤的颜色,迟早会有人突然潜出水来说,嘿,那不是我么? 嗯。所有那些我拍过的五官面容身体四肢,讪笑的皱眉的,偏颇的素净的,苍老的幼嫩的,明媚的低丧的,都是我能见到的能彼此说话的朋友。朋友,在我看来,是一种可以毫不受制的拍摄对象。有时是极为熟稔的一些颜容身躯,有时是陌生的初次见面say hello的,有时是许多年不见而突然出现在面前的,往往他们都是同一条路上的某只不同形不同色的跳蚤,互各不同,却都有自己内心最与众不同的小世界。 [b]关于私[/b] 所谓私,一定有隐秘的不可泄漏的小玉枕纱厨秘密。是私人的,私密的,私生活的。童年时抽屉底层藏着的日记书,第一次看 ** 的青春记忆,亲吻过某个躯体时的暗涌情欲,对一种奇怪癖好的不可自拔的迷恋,一些角色在非光天下的自我痴缠,吃饭时洗澡时行走时安睡时笑时哭时,以一种常态的或非常态的姿态出现,都是一种揭发。 而我意非在揭发,我曾经说过自己是没有责任感的人,在拍摄上,不以记录或真莫道不消魂相的表达为方式。我只是在用镜头交换生活。有时候是自拍自己的生活,有时候是追捉身边的私人私物私事,与每一个可以用相机映下生活的人没有任何区别。而那些面孔极少在人群面前显露的小情绪,都一一放了心交于我用影像保管。 在成了像的那些瞬间,按下快门的那一刻也许是即兴的,也许是设定好的画面,这些方式都不罕有。但大多数时候,我希望能与人分享的,是每一个被拍者不同于常人面前的另一些真实面,这或是他们不经意流露的,或是刻意表现的,有时甚至是被设计出来的另一面。常态的非常态的,更接近于一种嬉闹。杜可风所言:不要太尊重一张照片,不要太尊重你自己,不要自以为是。 [b]关于他她[/b] 明明他在人群面前是阳光少年,这时他却成为妖冶的花。明明她是一身素净,转去身又充满情欲。也有不悖逆的时候,比如他素来面容淡定没有起伏,比如她与人错身过的时候总是如小说里的女子。在这些琐碎罗嗦的一秒半秒中,我爱的方式便是捕捉,而后从成像中试图透视某种情绪。是一种对细节和瞬间窥探的迷恋。 在[露西亚的情人]里,女人用宝丽来拍下她做佳节又重阳爱的一些章节;在[高潮艺术]里,女摄影师用Snap shot来入侵时尚杂志;在[东京日和]里,荒木经惟日复一日地拍他的女人;在[放大]里,摄影师在放大再放大的照片细节中发现隐情。 如此用力度过每天,皆因为生活如一出戏,热烈,于是热爱影像,热爱来往,热爱流落的快感,热爱桀骜面孔,热爱青春肉体,热爱某一种暧昧交换。有如落地开花的高潮。 [img]http://images.blogcn.com/2005/8/23/9/finger_blue,20050823171255.jpg[/img] | PHOTO | INTAX200 | 16 AUG.2005 | GZ |

Posted in Diary | Tagged , | 9 Comments

[IMG] 赖子,张含韵以及嗜睡的猫男。

赖子01. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222536.jpg[/img] 赖子02. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222554.jpg[/img] 赖子03. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222826.jpg[/img] 赖子04. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222620.jpg[/img] 赖子05. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222634.jpg[/img] 张含韵01. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222647.jpg[/img] 张含韵02. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222736.jpg[/img] 张含韵03. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222813.jpg[/img] 张含韵04. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,20050822266.jpg[/img] 嗜睡的猫男01. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,20050822272.jpg[/img] 嗜睡的猫男02. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222842.jpg[/img] 嗜睡的猫男03. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222858.jpg[/img] 猫。 [img]http://images.blogcn.com/2005/8/22/2/finger_blue,200508222754.jpg[/img] | PHOTO | LC-A | 26 JUL.2005 | Beijing |

Posted in Photo | Tagged , , , | 14 Comments

[IMG] 盛夏的潜浮与绸缪。I

盛行高温的七八月去泡水去海边。很快乐的七八月。关于一些单纯的笃定与坚持。 01. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/ldBP_finger_blue,2005081815553.jpg[/img] 02. [img]http://images.blogcn.com/2005/8/18/1/finger_blue,2005081815527.jpg[/img] 03. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/mPmc_finger_blue,2005081815319.jpg[/img] 04. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/GAKB_finger_blue,2005081815332.jpg[/img] 05. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/mD2Q_finger_blue,2005081815343.jpg[/img] 06. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/a39n_finger_blue,2005081815415.jpg[/img] 07. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/j7Gi_finger_blue,2005081815427.jpg[/img] 08. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/HEVv_finger_blue,2005081815440.jpg[/img] 09. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/A6IW_finger_blue,2005081815359.jpg[/img] 10. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/K7P6_finger_blue,200508181577.jpg[/img] | PHOTO | LC-A | 11 AUG./10 JUL. 2005 | Shantou/Huidong |

Posted in Photo | Tagged , , | 9 Comments

[IMG] 一地青衣。

[img]http://photo.gznet.com/photos/1541196/1541196-CC9oqQnqzs.jpg[/img] [img]http://photo.gznet.com/photos/1541196/1541196-bm9bKnRcQC.jpg[/img] |PHOTO | LC-A | 28 JUN.2005 | GZ |

Posted in Photo | Tagged , , | 12 Comments

[IMG] 即将过期的历历在目·你们。

01. [photographers in Hong Kong.] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-1Fj3QBJJmp.jpg[/img] 02. [Uki] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-RI3cFHZF!7.jpg[/img] 03. [milkpig] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-ERLEq4Hfto.jpg[/img] 04. [Emma.Z] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-MM!3I9pMhq.jpg[/img] 05. [A couple in the party] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-eRSMn23QZM.jpg[/img] 06. [Alex So] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-eSZNMcRZ9v.jpg[/img] 07. [冬日漫画·小雷] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-!JRqoSFLI!.jpg[/img] 08. [爱米] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-zIcFGVBKr2.jpg[/img] 09. [花离&白] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-iiHQ8asNBq.jpg[/img] 10. [Lora] [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-5fVRotN6P6.jpg[/img] 11. [木马] … Continue reading

Posted in Photo | Tagged , , | 8 Comments

[IMG] 即将过期的历历在目·他城。

01. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/XMGD_011.jpg[/img] 02. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/u1Ez_014.jpg[/img] 03. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/dqOq_007.jpg[/img] 04. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/3Mpj_34.jpg[/img] 05. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/X1TW_29.jpg[/img] 06. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/4Zg8_30.jpg[/img] 07. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/15Mx_28.jpg[/img] 08. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/ETX1_50.jpg[/img] 09. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/fMgC_016.jpg[/img] 10. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/6Vsm_018.jpg[/img] 11. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/84XZ_019.jpg[/img] | PHOTO | MAR./APR.2005 | HK/SZ |

Posted in Photo | Tagged , , | 6 Comments

[IMG] 即将过期的历历在目·我城。

01. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/QH3f_017.jpg[/img] 02. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/xq87_050.jpg[/img] 03. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/DrgJ_22.jpg[/img] 04. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/Qf0v_06.jpg[/img] 05. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/hRjC_07.jpg[/img] 06. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/edg6_25.jpg[/img] 07. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/PAF1_032.jpg[/img] 08. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-dgNAmwRQed.jpg[/img] 09. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/vdNl_011.jpg[/img] 10. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-88Ik8fJzqO.jpg[/img] 11. [img]http://b.4tv.cn/bbs/attachments/mtEy_012.jpg[/img] 12. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-2RFtd9qH11.jpg[/img] | PHOTO | APR./MAY.2005 | GZ |

Posted in Photo | Tagged , | 3 Comments

[IMG] 东方失乐园。 IV

01. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-e5wH6HzRrm.jpg[/img] 02. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-mmJbsZHSE1.jpg[/img] 03. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-nbI!QkvK1Z.jpg[/img] 04. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-bS3HJpRCvs.jpg[/img] 05. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-1Z3e4961eb.jpg[/img] 06. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-QmN6E1QBOO.jpg[/img] 07. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-QGeO4BmQck.jpg[/img] 08. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-ldLlOk7Hpt.jpg[/img] 09. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-FCnppLZRrh.jpg[/img] 10. [img]http://photo.gznet.com/photos/1524942/1524942-LfsC498kmq.jpg[/img] ENd. | PHOTO | 28 MAY.2005 | GZ |

Posted in Photo | Tagged , , | 7 Comments